Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

SON TV Yazıları: ÖRTÜLÜ OPERASYONLAR

10/1/2014 - 01:26 - Mehmet EymürYorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

      

SON TV Yazıları: ÖRTÜLÜ OPERASYONLAR


Mahir Kaynak ağabeyimiz bir kitap yazmış. İsmi “Örtülü Operasyonlar” Kitabın açıklamasında da şöyle diyor:

“Bireysel vatan kurtarma eylemleri devletin yeterli olmadığı, bu duruma seyirci kalınamayacağı ve herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiği tezine dayanıyor. Bu durumda bazı kurallar koymak gerekiyor ve önerilerimi sıralıyorum:

Ülkenin güvenliğini sağlamak devletin görevidir. Bu konuda bir eksiklik gören devletin yerine geçmek ya da geçme iddiasında bulunanlarla birlikte olmak yerine devleti güçlendirmelidir. Devlet kural koyar ve bunlara uyar. Kuralsız davranan her kurum, adı devlet de olsa, çeteye dönüşür.


Örtülü operasyonlar, yani hukuka aykırı eylemler istisnadır. Bunu bir kural hâline getirmek devlet vasfını kaybetmek anlamına gelir. Ayrıca bu gibi eylemlerin sınırları, kimlerin yetkili olduğu kurallarla belirlenmelidir ve bu yola başvurmamak için büyük özen gösterilmelidir. Eğer bir ülke devletin dışında kurtarıcılara muhtaç hâle gelmişse zaten kurtarılacak bir şey kalmamış demektir.”

İstihbari Terimler

İstihbarat servislerince kullanılan Amerikan kökenli bazı terimler vardır. Bunlar istihbari faaliyetin niteliğini de gösterirler. Mahir Ağabey’in kitabında yer alan “Örtülü Operasyonlar” nedir, bir göz atalım.

Örtülü Operasyonlar

Örtülü Faaliyet Operasyonları (İngilizce: Covert Action Operations veya CoveOps, covert ops) kısaca “Örtülü Operasyonlar” olarak da bilinen bu faaliyetler esas organizatörü gizlemek ve gerektiğinde onun ilişkisini ve sorumluluğunu reddetmek imkânı yaratmak amacıyla planlanan ve uygulanan operasyonlardır. Bu operasyonlar, organizatör istihbarat teşkilatının hedef ülkedeki resmi temsilcilikleri tarafından yapılanlara ilaveten ve onları tamamlamak üzere siyasi, ekonomik ve para-militer sahalarda ve organizatör ülkenin milli politikasını o ülkede daha köklü uygulayabilmek amacıyla tatbik edilirler. Bu operasyonlarda organizatörün kimliğini gizlemek için gizli faaliyet teknikleri uygulanır. Örtülü operasyonlar genelde gözle görülür bir sonuç elde etmek maksadıyla uygulandıklarından, diğer gizli faaliyet operasyonlarından ayrı mütalaa edilirler.


Gizli (Saklı) Operasyon


Diğer bir istihbari faaliyet terimi ise İngilizce “Clandestine Operation” denilen Gizli (veya Saklı), halk tarafından fark edilmeyecek (anlaşılmayacak) şekilde istihbarat veya askeri birimlerce yürütülen operasyondur. Gizli (Saklı) operasyonu ‘Örtülü Operasyon’dan ayıran husus, örtülü operasyondaki gibi arkasındaki gücü, esas organizatörü saklamak değil, doğrudan operasyonun kendisini saklamaktır.

Özel bir faaliyette hem örtülü, hem de saklı operasyon kullanılabilir.

Bu operasyonlarla bağlantılı olarak organize suç, dini ve politik gruplar için kullanılan “Cephe Organizasyonu” (Front Organisation) ve başka bir devlet için cephe organizasyonu görevi yapan “Kukla Devlet” (Puppet State) gibi terimler de kullanılmaktadır.

Bizim, son günlerde ortaya çıkan “Paralel Devlet” terimine benziyor değil mi?


Son Günlerde Yaşadıklarımız Nedir?

Kişisel değerlendirmem, son günlerde yaşadıklarımız, görüntü öyle olsa da bir “Cemaat Operasyonu” değil, bir “Devlet İstihbaratı” operasyonudur. Bu operasyonda rol alan bazı kişilerin operasyonun karakteri gereği esas yöneticiyi ve kime ve niçin hizmet ettiklerini bilmemeleri doğaldır. Teşhis doğru konulmalıdır.

Operasyonlar Neyi Hedeflemektedir?

Operasyonun hedefi Başbakan R. Tayyip Erdoğan ve yakın çevresidir. Muhtemelen bir zamanlar çok sempati ile baktıkları başbakanı artık ilişkileri ve düşünceleri açısından batı dünyası için sakıncalı ve tehlikeli bulmaktadırlar. Bu nedenle yıpratıcı faaliyetlerin artarak devam edeceği zannedilmektedir. Ancak olanlar Türkiye’nin bütünlüğüne, devlet yapısına, ekonomi ve istikrarına büyük zarar vermiştir, böyle devam ederse vermeye de devam edecektir…

FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50