Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

SON TV Yazıları: SÖZLEŞMELİ JİTEMCİ PERİNÇEK VE POLİS İFADESİ (BÖLÜM 4)

23/12/2013 - 00:42 - Mehmet EymürYorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

      

SON TV Yazıları: SÖZLEŞMELİ JİTEMCİ PERİNÇEK VE POLİS İFADESİ
(BÖLÜM 4)SORULDU: Son olarak yakalanmış olduğunuz Raşit GÜRDİLEK'e ait Bahçelievler 14. sok. 10/10 numaralı dairedeki dokümanlar hakkında izahat veriniz.

1.  Sosyalist kurultay meselesiyle ilgili olarak yazı kurullarının ve dışardan katılan bazı arkadaşların Ankara'daki yaptıkları toplantı ve bu esnada benim verdiğim cevaplara ait not içinde geçen SPK Siyasi Partiler Kanunu, BT Bülent TAMER'dir.

2. Doğu bölgesindeki arkadaşların durumunu eleştirmek üzere yazacağım bir nota hazırlık için alınmış notlar. İçinde geçen tabirlerden ZEKERİYA Cengiz ÇANDAR, HALİT-SAİT ise Filistin'de Demokratik cephe kampına 2-3 sene evvel gitmiş, bizim arkadaşların hareketine katılmış halen orada hocalık yapan birisi.

3.Türkiye Komünist Partisi 1920 tüzüğünün bazı maddelerinden alınmış notlar.

4. Doğu bölgesine önerdiğim görevleri belirten kısa notlar. İçinde geçen Veli KASIM tabiri Cafer TOPÇU'yu belirtmektedir. PEKİNG RUNDSCHAU'den PAKİSTAN MESELESİ ile ilgili olarak aldığım notlar.

6. İbrahim KAYPAKKAYA'nın Nuri ÇOLAKOĞLU'na yolladığı bir mektup. İçinde geçen düğün hazırlığı, yapacağımız kongrenin hazırlığı, YAVUZ-Ali MERCAN; MUSA, Atıl ANT'dır.

7. Nuri ÇOLAKOĞLU'nun İbrahim KAYPAKKAYA'ya cevabı.

8. TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1920 tüzüğünün incelenmesi. İngilizcesi.

9. Yurtsever Birleşik Cephe bildirilerinden biri. Almanya'da hazırlanıp Türkiye'ye gönderilen kuryeler aracılığıyla yollanmaktaydı (bu ve bunun gibi Almanya'dan gönderildiği belirtilen diğer dokümanlar Faysal KARAÇALI ve Şule ZALOĞLU aracılığıyla getirilmişlerdir) .

10. İbrahim KAYPAKKAYA'nın Nuri ÇOLAKOĞLU'na hitaben yazdığı bir mektup. İçinde geçen SELİM, Muzaffer ORUÇOĞLU'dur.

11. Bora GÖZEN'in Ankara'ya geldiğinde bana verdiği Türk Halk Kurtuluş Cephesi hakkında bir eleştiri yazısı.

12. İbrahim KAYPAKKAYA'dan bana gelen bir not. İçinde geçen Kırıkhanlı, Hasan diye bir çocuktur. M. Malatya, ilişikteki adresler diye bahsedilen 6 no.lu dokümanın 5. maddesindeki adreslerdir. İbrahim'in mücadeleye katılmayı reddeden şahıs olarak belirttiği kimse DTCF mezunu Hüsamettin KURULTAY'dır. Karşıdan getirilmesi kartı Filistin'den getirilecek fedai kimliğidir. Bu kimlikleri demokratik cephe vermektedir. Ömer ÖZERTURGUT 1971 Şubatında Demokratik Cephe ile temas kurup yetkilileri ile görüşerek bu hususlarda anlaşmıştı. Ve ifademin ilgili kısımlarında açıklanmıştır.

13. Sıkıyönetimden sonra mücadeleyi terkeden ve bizim tasfiyeciler diye adlandırdığımız kimseler hakkında ben bir yazı hazırlamıştım. İbrahim KAYPAKKAYA bu yazının ilk taslağını okuyarak bazı noktalara katılmadığını bildirmişti. Ben eleştirilerini yazılı olarak göndermesini istedim ve ihtilaf olduğu için bölgedeki arkadaşların sorumlu olanlarını bu meseleyi tartışmaya çağırdım. İbrahim gelemediğinden bu mektubu gönderdim.

14. Sıkıyönetimden sonra mücadeleyi terkeden tasfiyeciler adlı grup hakkında 13. maddede belirtilen ve benim yazdığım bir eleştiri.

15. Türkiye'nin sosyal-ekonomik yapısını incelemede kullanmak için hazırlanmış bir anahtardır. Benim tarafımdan hazırlandı, 100-150 adet çoğaltılarak bölgelere yollandı.

16. Almanya'daki arkadaşlar tarafından gönderilen YURDUN SESİ isimli derginin TKP'nin 50. yılı münasebetiyle hazırladığı özel sayısı.

17. İstanbul'dan bize intikal etmiş ve TEKFEN fabrikasındaki günlük olaylar için hazırlanmış bir bil diri.

18. Doğu ve Güneydoğu Bölge Komitesinin 8-10 Kasım 1971 tarihlerinde yaptığı toplantıya ait karar. B bölümündeki 1. maddede belirtilen liste, bize ulaştırılmadı. 5. maddede belirtilen şifrecilerin tesbiti meselesi uygulanmadı. Yalnız örgüt içindeki şifreleri bilenler ben, Nuri ÇOLAKOĞLU, Halil BERKTAY, Ferit İLSEVER, İbrahim KAYPAKKAYA ve son zamanlarda Şule ZALOĞLU'dur. 6. madde de bahsedilen silah ve cephane henüz gerçekleşmemiştir. Söke'deki silah durumumuz hakkında ilgili bölümde izahat vermiştim. C. bölümün 8. maddedeki Gençlik Birliği tüzük ve programı 3iapılamadı. Aynı bölüm 10. maddedeki eğitim programı taslak halinde hazırlandı. D bölümü 1. maddedeki gelir-gider hesabının tutulması meselesinde ben böyle bir hesabın kayda alınmamasını eğer tutulacaksa şahsi hesaplar gibi gösterilmesini bildirmiştim. D/4 maddedeki Metin Filistin'de bulunan Halit SAİT'tir. Askeri eğitim plan ve teşebbüsü uygulamaya geçmedi, düşünce safhasında kaldı. 6/A’daki MÜSLİM, Atıl ANT; FEVZİ, Ayhan ÖZER; SELİM, Şahin ALPAY, BAKIRKÖYLÜ Kavaklıdere'de ölen İsmet isimli şahıs; ZEKERİYA, Cengiz ÇANDAR'dır. SABİT'in kim olduğunu bilmiyorum. 6/C maddesindeki M.Ö. ve Ü.A İstanbul tarafından Filistin'e yollanmış olduklarını duymuş olduğum iki şahıstır. Fakat bunların Filistin'e gitmedikleri bilahare öğrenildi! AZAT - Malatya'dan yollanan bir köylüdür. 6/D de bahsedilen diğer arkadaşlar Siverek'ten yollanan 4 kişi, Almanya'dan gelen 5 kişi, Malatya'dan gelen 3 kişi ve İstanbul'dan gelen 2 kişidir; ben bunların isimlerini bilmiyorum. 6/C deki 4……lık ile belirtilen kısım kongremizi ifade etmektedir. Kongreyi doğu bölgesinde yapmak için oraya görev vermiştim. Aynı maddedeki Almanya'dan Filistin'e gidileceği belirten silahlar İbrahim KAYPAKKAYA'nın düşündüğü bir konudur. 7. maddede belirtilen Elazığ, Bingöl ve Tatvan'daki faaliyetler hakkında buradaki şahıslarla ilgili bir bilgim yok, buralarda faaliyet olmadığını salıyorum. E/l biz kongreyi Aralıkta yapmayı düşünüyorduk. Onlar 1-15 Ocak arasını teklif ediyorlar. E/3 deki görevlendirilen şahsı bilmiyorum. E/5 de sorulan husus delege tayinidir. Delege olarak Merkez Komitesi üyeleriyle bölgelerden gelen sorumlu ile Almanya, Filistin'den birer arkadaş olarak düşünüyorduk. F/1'de eleştirilen YILMAZ isimli şahıs benim, RÜSTEM, Bora GÖZEN'dir. F/2'deki TAHSİN Tarsus'ta bulunan Fatih ÇALIŞLAR'dir. Kendisi ile ilişki kurulmak istenildi ise reddedilmesi üzerine bu eleştiri yöneltiliyor. F/3 deki bakkal Abdulvahap SONER; Seyit, Muzaffer ORUÇOĞLU'dur. G maddesinde belirtilen ŞAFAK'da yayınlandı. Başka bir yere iletilmedi.

19. Doğu ve Güneydoğu bölge komitesinin 10-11 Aralık tarihleri arasında yaptığı toplantıya ait tutanaktır. 1- A'daki VELİ, Cafer TOPÇU'dur. D-4'deki Arif DURSUN üçüncü alt bölgeye gelmediler. MÜSLİM, Atıl ANT Diyarbakır'a gelmediler. Ocak ayında İstanbul'a gitti. P/1'de sözü geçen teksir İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Ve polisin eline geçti. Biz 40-50 adet mermi yollamayı vadetrniştik. Fakat temin edilemediği için burada da belirtildiği gibi gönderilmedi. Filistin'e giden şahıs Muzaffer ORUÇOĞLU'dur. Barra'daki arkadaşlara Türkiye'ye dönmeye başlamalarını bildirmek üzere gitmişti.

20. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi Komitesinin 7-8 Şubat 1972'de yaptığı toplantının tutanağıdır.

21. Doğu Anadolu Bölgesinin eleştirilerine benim verdiğim bir cevap, bu cevapta Doğu Anadolu Bölge Komitesi'nin sürekli istekleri eleştirilmekte, arzuladıkları silahlı eylem şartlarının yaratılması görevleri hatırlatılmakta ve sübjektif şartların silahlı bir eylem için kendimiz tarafından hazırlanması görevinin bize düştüğü, objektif şartların ise hazır oldukları belirtilmektedir.

22. Ordu içindeki subay ve astsubaylarla özellik le erlere yapılan haksız işlemleri ve baskıları öğrene bilmek için teğmen Alaattin SEVİMLİ'den istediğim bir eleştiri yazısı idi. Bana Nuri ÇOLAKOĞLU aracılığı ile ulaşmıştır.

23. Nuri ÇOLAKOĞLU tarafından düzenlenen parti çalışmaları ve örgütlenme hususundaki bir not tur. Yazıda eğitim ve yayın çalışması demokratik merkeziyetçilik, merkeziyetçi uygulama ve tayin edici parça isimli 3 bölüm mevcuttur. Yazıda genellikle ideolojik eğitim yolunda küçük burjuva ideolojisinin yırtılması Marksizm- Leninizm-Mao Zedung Düşüncesinin uygulanması istenmektedir. Ve tahrif teklifleriyle çeşitli sahte belgeler üzerinde çalışma uyarılmaktadır.

24. ŞAFAK'ın ikinci sayısı üzerine Ferit İLSE VER tarafından yapılmış olan bir eleştiri. Yazıda Ferit, Doğu PERİNÇEK'in kendisini ECEVİT sempatizanı olarak yorumlamasını protesto etmektedir.

25. Nuri ÇOLAKOĞLU tarafından bana verilen ve günlük çalışmalarımız esnasında açık verip güvenlik kuvvetlerine karşı zayıf düşmemek için tutulması gereken yolu ortaya koyan 15 maddelik prensipler.

26. İstanbul teşkilatından bana gönderilmiş olan ve PERTRİKS fabrikasındaki grev ile devrimci eylemleri değerlendiren bir işçi mektubu, mektup ŞAFAK'ta yayınlanmıştır.

27. Türkiye'deki son olayların benim açımdan eleştirisi mahiyetinde olup Mayıs 1972 başlarında Ege' de iken yazmaya başladığım bir yazının baş tarafı.

28. İbrahim KAYPAKKAYA tarafından ŞAFAK'ta yayınlanması gayesiyle gönderilmiş olan iki köy haberi. Bunların bir kısmı ŞAFAK'ta yayınlanmıştır.

29. Sosyalist Kurultay öncesinden bu mesele ile ilgili yaptığımız toplantıdaki konuşmamla ilgili notlar.

30. Nuri ÇOLAKOĞLU tarafından Diyarbakır tevkifatı hakkında Ege'ye gönderilmiş olan bir not. Yazıda ismi geçen Halil Diyarbakır bölgesinde çalı şanlardan tahminimce Cem SONER isimli şahıs ola bilir.

31. Nuri ÇOLAKOĞLU tarafından bana Ege'ye gönderilmiş bir not. Yazıda YÜKSEL - Melek ULAGAY (AKER)'dir. Bora GÖZEN sarılık olduğu için muayene gayesiyle sık sık Ankara'ya gelip gitmiştir. Yüksel'in köyde çalışmak istememesinden bahsediliyor.

32. Nuri ÇOLAKOĞLU'nun bana verdiği ve kimin tarafından yazıldığını bilmediğim ŞAFAK'ta yayınlanmak gayesiyle saklanan bir şiir.

33. Ege bölgesinden ŞAFAK'ta yayınlamak için gönderilmiş olan fakat yayınlanmayan bir metin.

34. Ege bölgesinden gelmiş fakat ŞAFAK'ta yayınlanmış bir mektup.

35. Yunanistan'ın durumu hakkında yurtdışında yapılmış bir çeviri.

36. Bolivya hakkında yazılmış ve yine yurtdışından tercüme edilmiş bir metin.

37. Benim tarafımdan doğu bölgesindeki çalışmaları eleştirme gayesiyle yazılmış bir yazı. Yazıda geçen İbrahim'in mektubu Ali Asgar YILMAZ'a İbrahim KAYPAKKAYA tarafından verilen ve içinde örgütümüzle ilgili çeşitli şahısların isimleri ve telefon numaraları bulunan Asgar yakalanınca üzerinden çıkan bir mektuptu. Seyit'in sempatizanlar huzurunda açıkladığı şeyler Filistin'e adam gidişini belirtmesidir. 15 gün içinde hazırdır deyip de yapamadığım husus sınırdan adam geçirtmektir. Tesbit edilmiş randevu yerini polisin öğrenmesi hususu Filistin'den döneceklerin Siverek'teki ilgili şahsın temasa geçme meselesidir.

38. CİAO KUAN HUA ÇİN HÜKÜMETİNİN İL KEYE DAYANMA TUTUMUNU AÇIKLIYOR, başlıklı PEKİN REVÜ dergisinden yapılmış çeviri.

39. ÇİN HALK CUMHURİYETİ BAŞKANI CİAO KUAN HUA'nın 15 Kasım 1971'de Birleşmiş Milletler genel kurulunda yapılmış konuşmanın PEKİN REVÜ dergisinden yapılmış çeviri.

40. Pakistan Komünist Partisinin rolü başlıklı yurtdışında Liberasyon dergisinden yapılmış çeviri. Bu çeviri PROLETER DEVRİMCİ YILDIZ'ın 6. sayısında yayınlanmıştır.

41. ARNAVUTLUK HALK CUMHURİYETİ Baş kam Mehmet ŞEHU'nun Arnavutluk Halk Meclisinde yaptığı konuşmanın yurt dışında yapılmış çevirisi.

42. İran Marksist-Leninistlerinin organı olan TUFAN adlı dergiden yapılmış Sovyet-Hint ilişkileri konusundaki yurt dışından gelen bir çeviri.

43. Lenin'in devrimci maceracılığı eleştiren bir makalesi.

44. Le Monde gazetesinden KÜRDİSTAN: PARÇALANMIŞ MİLLET başlıklı yurtdışında yapılmış çeviri.

45. Tarafımdan hazırlanan ve dünyada mevcut durumu tahlil eden bir yazı. Bu yazının ilk 13 sayfasına kadar Ankara'da yazdım, 29'una kadarki devamını ise Ege'de Beşparmak dağlarında kaleme aldım. Tamamı 29 sayfadır. İçinde dünya halklarının mücadelesi, emperyalizmin buhranı ile sosyalist ülkelerin tutumları ve tahlili yapılmaktadır.

46. Nuri ÇOLAKOĞLU tarafından Mart 1972 sonunda Türkiye'ye yollanan Hasan YALÇIN'ın mahkemedeki 56 sayfalık ifadesi.

47. ŞAFAK grubunun ortak savunması olarak kaleme alınmış, son 50 yıllık Türkiye tarihini incele yen 231 sayfalık bir yazı. Bana 1972 Mart sonuna doğru Nuri ÇOLAKOĞLU tarafından yollandı.

48. İleride yazmayı düşündüğüm maceracılıkla ilgili bir yazıda yararlanmak üzere aldığım notlar.

49. 45 numaralı dökümde belirtilen görüşlere dayanak olmak üzere önceden tesbit ettiğim hususlar.

50. Güney Vietnam'daki son durum hakkında yabancı bir radyoyu dinlerken aldığım notlar.

51. İbrahim KAYPAKKAYA ve Muzaffer ORUÇOĞLU hakkındaki eleştirimi Bora GÖZEN'e gönderirken kullandığım ambalaj kağıdı. Çizginin üstündeki yazılan bu eleştirileri iade ederken Bora'nın koyduğu nottur.

52. 53. 54. Sudan, Filistinliler ve Çin hak kında Almanya'daki arkadaşlar tarafından çeşitli yayın organlarından derlenerek çevrilmiş yazılar.

55. ŞAFAK yayınları arasında bir numara ile çıkartılan ve 12 Mart'tan Bu yana Dünyada ve Türkiye'de Siyasi Durum başlıklı broşürün müsvetteleri.

56. Revizyonizmi eleştirir görüşleri kapsayan ve yurt dışında yapılan sınıfa karşı sınıf baskısı, bir çeviri.

57. Üç sene evvel Filistin'e, giderek savaşmış ve halen orada silah öğretmeni olarak görev yapıp bizim arkadaşlarla işbirliği halinde bulunan Halit SAİT'in gönderdiği sorumlu arkadaşlara bir mektup. Yazıdaki Filistin kadrosunun ileride kızıl ordunun çekirdeğini teşkil edeceği hususu bu arkadaşın kendi görüşüdür. Önceden bu konuda alınmış karar ve düşünce yoktur.

58. Şahin ALPAY tarafından yazılmış Filistin' deki kadro ve sorunlar hakkında bilgi verir mahiyet te bir rapor. Rapor Bakırköy'lü İsmet tarafından getirilmiştir.

59. İstanbul'daki arkadaşların Türkiye'de «Kızıl Siyasi İktidarın Kurulmasının Şartları» konusunda sorduğu ve ilk sayfada belirtilen sorulara cevap olarak yazdığımız teorik bir yazı. Bu yazıdan Ferit İLSEVER, Halil BERKTAY ve İbrahim KAYPAKKAYA ile Almanya'ya birer nüsha yolladım. Herhangi bir yerde yayınlanmadı.

60. 59 No.daki kayıtlı bana ait yazıda İbrahim KAYPAKKAYA'nın yaptığı eleştiri.

61. İbrahim KAYPAKKAYA ile Muzaffer ORUÇOĞLU'nun hareketten ayrılmaları üzerine benim tarafımdan yazılan Bora GÖZEN'e gönderdiğim «Yoldaşlar» başlıklı sekiz sayfalık bir eleştiri.

62. Şubat 1972 tarihinde benim tarafımdan yazılarak sağ ve sol hataları eleştiren «Tayland Komünist Partisi Merkezi Komitesi Başkanlığının Genelge si» başlıklı parti teşkilatına dağıttığım genelge. 7 sayfadan ibarettir.

63. Ankara'da Faysal KARAÇALI’nın evinde saklandığım sırada hazırladığım «Yurdumuz Türkiye Faşist Zulüm Altında Yarı-bağımlı Yarı-Feodal Bir ülkedir» başlıklı Türkiye'deki gençlik mücadelesinin 1960'dan bu yana gelişmesini tahlil eden, özellikle FKF ve DEV-GENÇ'in gelişmesini anlatan ve bugünkü gençlik mücadelesinin hedeflerinin ne olması gerektiğini izah eden bir yazı.

64. ŞAFAK'ın 12. sayısına ait tarafımdan hazırlanan müsvettelerin tamamı.

65. Ahmet KIZILER tarafından temin edilmiş (12 Mart'tan sonra) ve 1945-1950 yılları arasındaki Kürtlerin mücadelesini ele alan benim elime 1. sayfası eksik olarak gelen mavi şeritle yazılmış 11 sayfalık yazı.

66. İbrahim KAYPAKKAYA tarafından ŞAFAK' da yayınlanmak üzere 6 ay kadar evvel gönderilmiş «GAZİANTEP LİSESİNDEKİ OLAYLARLA İLGİLİ» defter yaprağına yazılmış yazı.

67. Yurt dışındaki kadrolarımız tarafından hazırlanan Ömer ÖZERTURGUT'un Almanya'dan gönderdiği ve bana Faysal KARAÇALI tarafından getirilen «Amerikan Emperyalizmi, Tarihinde Ender Rastlanan Bir Buhran İçindedir, Mali ve Para Buhranı ve İktisadi Buhran Derinleşiyor» başlıklı 19 sayfadan daktilo yazılmış yazı.

68. Benim tarafımdan hazırlanan ve Parti örgütlenme çalışmalarının hangi öncelik sırasına göre yapılmasını gösteren taslak, Romen rakamlardaki sütunlu yerler öncelik sırasını göstermektedir. İkinci bölümdeki yerler halen örgüt bulunan ve mutasavver bölge ve şehir komitelerini göstermektedir.

69. 47 no.lu doküman olan ŞAFAK grubunun savunmaları hakkındaki eleştiri notlarıdır. 110 sayfa ya kadar tarafımdan okunarak kaleme alınmıştır. Paragraf başlarındaki S harfleri sayfa anlamına gelmektedir. Bir bloknot parçası üzerine yazılmıştır.

70. Yapılması tasarlanan Sosyalist Kurultay öncesi PDA grubunun yaptığı hazırlık toplantısında (Ankara'da) ileri sürülen, görüşlerle ilgili olarak tarafım dan hazırlanan ve- bir arkadaşım tarafından tutulan notlar. Bu dokümanda geçen takma isimler bu konu ile ilgili bölümde açıklanmıştır.

71. PEKİN REVÜ de yayınlanmış bir yazının yurtdışında yapılmış çevirisi. Bu da Faysal KARAÇALI tarafından bana verilmiştir.

72. PEKİN REVÜ'den yurtdışında yapılmış «Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Başkanı KİM İL SUNG'un Kitle Toplantısındaki Konuşması» başlığını taşıyan ve bu konuşmadan bölümler İhtiva eden yazı.

73. AUSTRALIAN COMMUNIST adlı derginin yurtdışı kadromuz parafından yapılan 11 sayfalık çevirisi.

74. İran Marksist-Leninist örgütü TUFAN'ın yayın organı TUFAN dergisinden yurt dışındaki arkadaşlar tarafından yapılmış çeviri.

75. Kore Halk Cumhuriyeti Başbakanı KİM İL SUNG'un Doğu Bölgelerinde Milli Kurtuluş Savaşı hakkında «Lenin'in Fikirleri Zafere Ulaşıyor» başlıklı yurt dışındaki arkadaşlar tarafından yapılmış çeviri.

76. PEKİN REVÜ dergisinde yayınlanmış ve yurtdışındaki arkadaşlar tarafından yapılmış «Kore Halkı Zafer Yolunda Dev Adımlarla İlerliyor» başlıklı çeviri.

77. İçinde Sezai ÇOLAKOĞLU, İlker AĞACA, Alil Asgar YILMAZ gibi arkadaşlarımızın bulunduğu bir dava ile ilgili Nuri ÇOLAKOĞLU tarafından Ege'de1 bana gönderilen iddianame sureti.

78. Eskiden yapmış olduğum avcılık dolayısıyla silah temizleme ve bakımı hakkındaki bilgilerimi belirten «Silah Temizleme Üzerine» başlıklı kadrolarımızın bilgi edinmesi maksadıyla yazılmış dört maddelik yazı.

79. «Çalışmalarımızda Dikkate Alacağımız. Hususlar» başlığını taşıyan ve asıl metni tarafımdan hazırlanmış Nejat BAYRAMOĞLU'nun evinde teksir e dilerek bölgelere gönderilmiş bir sayfalık teksir.

80. ŞAFAK Gazetesinin 11. Sayısı için tarafımdan hazırlanmış müsvedde.

81. Nikson'un Çin'i ziyareti konusunu tahlil eden, 1972 başlarında Faysal KARAÇALI’nın evinde hazırladığım herhangi bir yerde yayınlanmayan ve kimseye yollamadığım daktiloda yazılmış müsvedde.

82. PEKİN REVÜ dergisinden yurt dışındaki arkadaşlar tarafından yapılmış çeviri.

83. «Enver Hoca Yoldaşın Arnavutluk Emek Par tisinin altıncı Kongresine Sunduğu Rapordan Bölümler» başlıklı Almanya'da çıkan ROTE FAHNE ve ROT HER MORGEN adlı dergilerden yaptığım çeviri. Dergileri yurtdışındaki arkadaşlar Faysal KARAÇALI vasıtasıyla- bana gönderdiler. Çeviri metni bölgelere birer nüsha gönderildi.

84. Arkadaşlarımızın sabah beden eğitimi için Nuri ÇOLAKOĞLU'nun KANADA HAVA KUVVETLERİ'ne ait bir broşürden yaptığı ve Nejat BAYRAMOĞLU'nun evinde teksir edilerek bölgelere gönderdiğimiz yazı.

85. «Küba Sovyet Ortak Bildirisinden Parçalar» başlıklı yurtdışındaki kadrolar tarafından hazırlanarak gönderilmiş iki sayfalık yazı.

86. «Yunan Marksist-Leninist Gençlik Örgütünün Bütün Örgüt ve Kademelerine İki Numaralı Genelgesi» başlığını taşıyan İhtilalci Gençlik Birliği İstanbul Teşkilatımızın 1971 Aralık ayında Ferit İLSEVER tarafından çıkarılarak Ankara'ya gönderilen genelgesi, (? sayfadan ibarettir ve CALL dergisinden çevrilmiştir).

87. Ercan ENÇ'in Filistin halkının mücadelesi hakkındaki fikirlerini ihtiva eden kendi yazısı ile yazılmış bana Ege'de iken verdiği 8 sayfalık not.

88. İsviçre'deki Kürtlerin yayın organı olan HEV RA dergisinden yurtdışındaki arkadaşlar tarafından tercüme edilerek gönderilmiş «Türkiye'deki Kürtlerin Durumu» başlıklı Doğu ve Batı bölgelerimiz arasındaki büyük dengesizliği ele alan ileride Kürt Meselesi ile ilgili olarak yapacağım araştırma yazıma materyal teşkil etmek üzere sakladığım 20 sayfalık pembe pelur kağıda yazılmış daktilo yazısı.

89. PEKİN REVÜ dergisinden yurt dışındaki arkadaşlar tarafından yapılmış «Komünist Gençlik Teşkilatını Mao ZEDUNG Düşüncesi temelinde İnşa edin» başlıklı üç sayfalık daktilo İle yazılmış çeviri.

90. Lenin'in eserlerinden Türkiye'de yapılmış «Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi Merkez Komitesinin Parti ve Yöneticilerinin 1913 Yazı Ortak Toplantısı Kararları)) başlıklı çeviri. PDA'nın yayınlandığı dönemde Ankara'da çevrilmiştir. Yararlanmak üzere muhafaza ettim.

91. «Endenozya Komünist Partisi Tüzük Taslağı» adıyla kamufle ettiğimiz partimizin tüzük taslağı. Taslakta geçen Endenozya kelimeleri Türkiye yerine yazılmıştır.

92. AFRO-ASIEN SOLİDARİSTY Dergisinden yurt dışındaki arkadaşlar tarafından yapılmış «Sudan'daki Son Gelişmeler Üzerine» başlıklı çeviri.

93. Yurt dışındaki kadrolarımızın Afrika'daki milli kurtuluş hareketleri üzerine hazırladıkları, bir inceleme yazısı 7 sayfa.

94. Yurt dışındaki kadrolarımızın Belçika Hakkındaki inceleme yazısı.

95. Yurtdışındaki kadrolarımızın Fransa hakkındaki inceleme yazısı.

96. Yurtdışındaki kadrolarımızın Polonya hakkındaki inceleme yazısı.

97. Yurtdışındaki kadrolarımızın Latin Amerika'daki işçi sınıfı hareketleri hakkında inceleme yazısı.

98. Yurtdışındaki kadrolarımızın Arap yarımadasında devrimci hareket hakkındaki inceleme yazısı. 99.Yurtdışındaki kadrolarımızın İskandinavya ülkeleri hakkında inceleme yazısı.

100. Yurtdışındaki kadrolarımızın Avusturya hak kındaki inceleme yazısı.

101. Portekiz Komünist Partisi (M-L) Merkez Organı NİDADE PROPOLÜR (HALKIN BİRLİĞİ) gazetesinden «Kardeş Partiler ve Portekiz sömürgeleri Halklarına Selam» başlıklı çeviri.

102. Stalin'in Komünist Partilerinin Bolşevikleştirilmesi üzerine bir demecinin çevirisi.

103. TUFAN Marksist - Leninist örgütünün TUFAN adlı yayın organında çıkan «Milli Mesele Hakkın da» başlıklı bir karar.

104. Yurtdışındaki kadrolarımızın «Avusturalya ve Yeni Zelanda'da Marksist-Leninist hareketler» başlıklı incelemeleri.

105. Arnavutluk Emek Partisi Merkez Komitesinin Çekoslavakya'nın işgalini protesto eden açıklamasının çevirisi.

106. «Brezilya Komünist Partisi Halkı Diktatörlüğe ve Amerika’ya Karşı Mücadeleye Çağırıyor» başlıklı PEKİN REVÜE dergisinden yurtdışındaki kadrolarımızın yaptığı çeviri.

107. Yurtdışındaki kadrolarımızın Haiti inceleme yazısı.

108. PEKİN REVÜE dergisinden «Gine de Silahlı Savaş Devam Ediyor» başlıklı üç sayfalık yazısı.

109. Yurtdışındaki arkadaşların TUFAN'la yaptıkları röportaja ait üç sayfalık daktilo yazısı.

110. Yurtdışındaki kadrolarımızın yolladığı THE WORKER adlı İngiliz Komünist Partisi yayın organından alınmış Irak hakkında bir haber.

111. Yurtdışındaki kadrolarımızın CLARTE adlı Belçika dergisinden çevirdikleri Yunanistan hakkındaki üç sayfalık yazı.

112. Yurtdışındaki kadroların PEKİN REVÜE'den evirdikleri «Dolar İmparatorluğunun Çöküşü» başlıklı 4 sahifelik daktilo yazısı.

113. Yurtdışındaki kadrolarımızın PEKİN INFOR MATION dergisinden yaptığı «Yığınlarla Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Parti Hücresi» başlıklı 8 sahifelik çeviri.

114. Yurtdışındaki kadroların PEKİN İNFOR MATİON dergisinden yaptıkları «Bütün Ülkelerin Halklarını, Anti- Emperyalist Savaşlarını Destekleyen Tarihi Çizelge» başlıklı beş sayfalık daktilo çevirisi.

116. Kanada Komünist Partisi (Markslst-Leninist)in tüzüğünün yurtdışındaki kadrolarımız tarafından yapılan üç sayfalık çevirisi.

117. Yurtdışındaki kadrolarımızın Filipinler Komünist Partisi'nin mücadelesi hakkındaki iki sayfalık tahlili, «Silahlı Mücadelesi Yolunda İleri» başlıklı.

118. Yurtdışındaki kadrolarımızın yaptıkları «Yaşasın Endenozya Komünist Partisi ve Endenozya İhtilali» başlıklı beş sayfalık bir çeviri.

119. THKP ve THKC'nin Marksist-Leninist açıdan tarafımdan yapılmış bir sayfalık eleştirisi.

120. «Devrimci Gençlik Batı Berlin» imzalı, «Faşist İdam Fermanları Devrim Selini Durduramaz Başlıklı Bildiriye Eleştiri» başlığını taşıyan tarafımdan yapılmış eleştiri.

121. Erim Hükümetinin iktisadi politikasını eleştiren tarafımdan hazırlanmış üç sayfalık daktilo yazısı.

122. ŞAFAK yayınları iki broşür olan «Yaşasın İhtilalci Kitle Çizgisi» başlıklı broşürün müsveddesinden tarafımdan hazırlanmış iki sayfalık bir parça.

123. Radyoda Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi hakkında yayınlanan haberin metni. (Nereden bize intikal ettiğini hatırlamıyorum.)

124. ŞAFAK'ta yayınlanmış olan kitle çizgisi yazısını ilk taslağına yurtdışındaki arkadaşların eleştirisi başlıklı yurtdışından gelme üç sayfalık daktilo yazısı.

125. ŞAFAK yayınlarından «12 Mart'tan Bu Yana Dünyada ve Türkiye'de Siyasi Durum» broşürünün ilk taslağına yurtdışındaki arkadaşların gönderdiği 4 sayfalık eleştiri.

126. Almanca olarak çıkan PROLETER DEVRİMCİ AYDINLIK'ın ilk sayısının takdim yazısının Türkçe çevirisi, tarafımdan yapılmıştır.

127. «Nikson ve Para Politikası» konusunda iki si el, ikisi daktilo ile yazılmış 4 sayfalık not. 128.«Arkadaş» başlıklı YURTSEVER BİRLEŞİK CEPHE'nin 3 sayfalık teksir edilmiş bildirisi.

129. «Çin Halk Cumhuriyeti Dış Siyaseti Hak kında Bazı Açıklamalar» başlığı altında yazdığım do kuz sayfalık not.

130. İspanya hakkında yurtdışındaki arkadaşların yaptığı bir inceleme yazısı.

131. Hindistan-Pakistan savaşı ve Çin'in bu me selede takındığı tavır üzerine başlıklı yurtdışındaki kadroların yolladığı üç sayfalık inceleme.

132. Partimizin program taslağı; bu konuda ifademin ilgili bölümünde ayrıntılı bilgi verdim.

133. Program taslağı hakkında daha sonra aldığım daktilo ve elle yazılmış notlar.

134. «İdeolojik Eğitim Üzerine Bir Taslak» başlığı altında hazırladığım eğitim taslağı.

135. Almanya'daki arkadaşların ATÖF hakkında yolladıkları YURTSEVER BİRLEŞİK CEPHE çalışmalarını da kapsayan muhtelif daktilo ile yazılmış yazı ların tamamı.

136. Güneydoğu bölgesinde çalışmalar hakkında oradan yollanan el yazısı ile yazılmış sekiz sayfalık rapor.

137. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısını incelemek için hazırlanacak raporların tarafımdan hazırlanmış dört sayfalık anahtarı daha sonra teksir edilerek bölgelere gönderilmiştir.

138. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki köylülerin durumu hakkında altı sayfalık daktilo ile yazılmış çalışma raporu.

139. Filistin'deki arkadaşların gönderdikleri ve Filistin'deki çalışmaları belirten daktilo ile yazılmış 23 sayfalık not. Bu rapor Filistin'deki bütün fedai örgütleri hakkındaki görüşlerimizi; Ortadoğu'daki çeşitli görüşlerin (Devrimci) ideolojileri ve tutumları; Ortadoğu problemi, Ortadoğu halkı üzerindeki Sovyetlerin ve Amerika’nın rolü; keza Ortadoğu ülkeleriyle diğer emperyalist devletler arasındaki ilişkiler; proleter partilerin milli burjuvaziye tutumlarının ne olması gerektiği; genel olarak Filistin Direnme hareketi; Ortadoğu'daki Devrimci Örgütlerle olan temaslarımızın sarih bir şekilde tesbit edilmesi gerektiği; Filistin Direnme hare ketine karşı politikamız onların birliğini desteklemek olduğu; ilişkilerimizin canlı olması gerektiği; Ortadoğu’daki çeşitli devrimci örgütler, bu arada Suriye Kürdistan Demokratik Partisi'nin tutum ve görüşleri ve Yurtsever Birleşik Cephe faaliyetleri konusunda açıklamada bulunmakta olup, Şahin ALPAY tarafından bana gönderilmiştir.

140. Avrupa'daki «İşçi Köylü Çalışma Komiteleri Merkez İrtibat Komitesi»nin 1970 yılında yolladığı 13 sayfalık rapor.

141. Nuri ÇOLAKOĞLU'nun Ege'den yolladığı mektup.

142. «Bir Arkadaşın özeleştirisi» başlığı altında hangi şahsa alt olduğunu bilmediğim 7 daktilo sahifelik özeleştiri.

143. İstanbul Teknik Üniversitesi Gençlik çalışmaları ile ilgili 3 sahifelik daktilo rapor.

144. Köy çalışmaları ile ilgili elle karalanmış 2 sayfalık notlar.

145. Teknik Üniversite gençlik çalışmaları hakkında haber.

146. Hukuk Fakültesi gençlik çalışmaları hakkın da İstanbul'da hazırlanmış 2 sayfalık rapor (1st. Huk. Fak. ait).

147. Dünyadaki Marksist-Leninist Partiler: bazılarının İngilizce isimlerinin karton üzerine yazılmış listesi.:

148. İstanbul'da yapılan fabrika çalışması hakkında 24 daktilo sayfalık not.

149. İsmail BEŞİKÇİ'nin Adalet Bakanı Suat BİLGE'ye yolladığı mektubun 9 sayfalık daktilo kopyesi; mektup doğu meselesini ele almaktadır ve Kürtlerin demokratik haklarını savunmaktadır. Bakandan bu meseleye eğilmesini istemektedir

150. İstanbul Silahtarağa Türk Demir Döküm fabrikasında dağıtılan bir bildirinin daktilo nüshası

151. 12 Mart’tan sonra mücadeleyi terkeden ve Tasfiyeciler adını verdiğimiz grubun tutumu hakkında İstanbul'da yazılmış 4 sayfalık daktilo yazısı.

152. Yaptığımız hatalarla İlgili olarak benim kaleme aldığım 9 sayfalık el yazısı not.

153. «Kızıl Siyasi İktidar» meselesi İle yazdığım yazıya bir gençlik komitesinin İstanbul'dan gönderdiği 2 daktilo sayfalık not.

154. Filistin'deki askeri eğitim hakkındaki Atıl ANT'ın yazdığı el yazısı 13 sayfalık not.

155. İtalyan Marksist-Leninist Devrimci Kızıl Yıldız Cephesi'nin çağrısının matbu orjinali ve 4 sayfalık Türkçe tercümesi; yurt dışındaki arkadaşlar yollamışlar.

156. The Irish Times adlı İrlanda Gazetesinde Türkiye'deki mahkûmlarla ilgili ve özellikle Mümtaz SOYSAL’ın mahkûm edilmesini protesto eden nitelikte birçok İngiliz profesörünün imzasını taşıyan İngilizce matbu metin.

157. Muhtelif ülkelerde yayınlanan Marksist-Leninist matbuanın adreslerini gösterir 2 sayfalık Almanya'daki kadrolar tarafından gönderilmiş adres listesi.

158. Doğu Bölgesinin hazırladığı parti faaliyetleri ile ilgili irtibat silah ve cephane sevkiyatı, yazışma, kadro nakil adresleri, şifre ve parolalar konusunda hazırlanmış fakat doldurulmamış bir tablo; arkasında ayrıca el yazısı ile yazılmış açıklama bulunmaktadır.

159. Almanya'da basılmakta olan Kırmızı Başlıklı ŞAFAK (KIZIL ŞAFAK) dergilerinden 5 adet 7. sayı, 2 adet 19. sayı; 1 adet 11. sayı; bunlar her sayıdan Türkiye'ye postayla muhtelif adreslere çok sayıda gönderilmektedir; ayrıca bize de gelen işçi ve kuryeler vasıtasıyla muhtelif yerlere dağıtmamız için gönderilmiştir.

160. Türkiye'de bizim çıkardığımız ŞAFAK Gazetesinin 11, 12 ve 13. sayılı nüshaları.

161. Üzerine, partimizin dayandığı görüşlerin 5 büyük ustası olan, MARKS, ENGELS, LENİN, STA LİN ve MAO'nun elle yapılmış portreleri bulunan bu portrelerin altında Enternasyonal marşı, arka sahife sinde «Halkımıza yüce Zafer Dilerim» ve «Bir Silah Patladı Anadolu'dan» başlıklı şiirler bulunan Nejat BAYRAMOĞLU'nun evinde teksir edilmiş ve bölgelere dağıtılmak üzere gönderilmiş bir sahifelik teksir.

162. «İhtilalci Gençlik Birliği» imzalı bana Ege bölgesinden intikal eden «Kahrolsun Faşist Cellatlar ve Faşist Zulme karşı Birleşelim» başlıklı 2 adet bildiri.

163. İstanbul'da ŞAFAK Gazetesi imzasıyla basılmış «Üç Yurtsever Devrimcimizi Kurtarmak için İleri» başlıklı bir adet teksir.

164. İhtilalci Gençlik Birliği tarafından İstanbul’da hazırlanan ve dağıtılan «Devrimci Arkadaşlar» başlıklı bir adet bildiri.

165. ŞAFAK yayınlarından «Toprak Devrimi Programımız» başlıklı broşürün kaplanmamış bir nüshası.

166. ATÖF'in Dünya Gençliğine hitaben Almanca olarak yayınladığı 23 Aralık 1971 tarihli ve Türki ye'deki faşizmi protesto eden 2 sayfalık Almanca bildiri.

167. YURTSEVER BİRLEŞİK CEPHE tarafından yurt dışında kaleme alınmış, «Türkiyeli İşçiler Öğrenciler Bütün Yurtseverler» başlığıyla yurtdışındaki Türklere hitap eden Faşist Tağmaç-Erim-Sunay çetesini protesto eder nitelikteki bildirisi.

168. «Kürt Devrimi ile Dayanışma Komitesi (Batı Berlin)» Almanca başlıklı ve Almanca olarak (Türk Halklarıyla Dayanışma için. Demokratik Sosyalist ve Halkçı Ve Federatif Türkiye İçin Türkler, Kürtler ve Almanlar Faşizme karşı Ve Sosyalist İhtilal İçin Mücadele Edelim) başlığını taşıyan 2 sahifesi pembe kağıda 4 sayfası beyaz kağıda yazılmış 7 sayfalık teksir.

169. Ege bölgesindeki çalışmalarımız için bize yardımcı olmak üzere temin ettiğimiz 1/200.000 ölçekli aydınger kağıdı üzerine yapılmış Söke İlçe haritası; bana nereden geldiğini hatırlamıyorum.

170. Ankara'dan Ege bölgesine giderken götür düğüm ve sonra geri getirdiğim Batı ve Güneydoğu Anadolu bölgesini içine alan pafta parçası; bu paftalardan daha önce Türkiye'nin diğer bölgeleri için de babası subay olan bir arkadaştan temin ederek bölgeye gönderdik. (Bunların geniş kaynağının böyle olduğunu tahmin ediyorum bize intikal edişleri hakkında sarih bilgim yoktur.).

171. 1970 Karayolları haritası.

172. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal durumu ve siyasal gelişmeler hakkında çeşitli günlük gazetelerden kestiğimiz kupürler.

173. Yukarıda ifademin ilgili bölümünde örgütümüzle ilişkili olan elemanların isimlerini ve takma isimleri geçen şahıslar ve takma isimleri şunlardır: Cafer TOPÇU (Veli), Bora GÖZEN (Rüstem), Yıldırım DAĞYELİ (CİHAN), İlyas ÇAKIR (Mahmut), Fatma Gül BALTALI (Elif), Yaşar KARADAĞ (Cabbar, Ekber;

Ekber adını kendisi bilmez, biz kendisi dışında Doğu bölgesiyle çalışmalarımızda ondan bu İsimle bahsederiz.), Durmuş UYANIK (Demir), Melek ULAGAY Yüksel), Latif GÜVERCİN* (Haşan), Fatih ÇALIŞLAR (Tahsin mücadeleden ayrılmıştır) ve Deniz KAVUKÇUOĞLU takma ismi yoktur.

SORULDU: Hukuk Fakültesi odanızda bulunan dokümanlar hakkında izahat veriniz.

Legal dönemde PDA çalışmaları İle İlgili olarak aynı zamanda Akademik çalışmalarımı da kapsayan Hukuk Fakültesindeki odamda bulunmuş olan dokümanlar şunlardır:

1. İsviçre Türk Birliği Demeği tarafından adıma gönderilmiş aylık bültenin bir ve ikinci sayılan.

2. Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa TİMİSİ tarafından Cumhurbaşkanı Cevdet SUNAY'a verilen muhtıranın bütün basma ve bu arada bize de gönderilmiş iki sayfalık metni.

3. SBF öğrencilerinden Savaş Mehmet DİZDAR tarafından sıkıyönetimden önce gençlik hareketleri dolayısıyla hakkında açılan bir dava dolayısıyla Sam sun 1. noterliğinden savunmasını yapmak üzere bana verilmiş umumi vekaletname.

4. Prof. Mümtaz SOYSAL tarafından Nisan 1968'de FKF Genel Merkezinde «Ortanın Solu» konusunda yapılan konuşma metni.

5. Balıkesir Devrimci Gençlik. Derneği'nin yayın organı DEVRİM İÇİN KIVILCIM başlıklı bültenin 5 Mart 1971 tarih ve 7 sayılı nüshasından 2 adet.

6. Robert Kolej Proleter Devrimcilerinin yayın organı MİLİTAN bülteninin 5. sayısından bir nüsha (Askeri Darbe Çözüm Yolu Değildir başlıklı).

7. TİP milletvekili Rıza KUAS tarafından 18 Tem muz 1967 tarihinde benim Türk Toplumcular Ocağı yönetim kurulu başkanlığına seçilmem üzerine bana gönderdiği başarı mektubu.

8. 1968 yılında Ankara'dan Türk Toplumcular Ocağı'na gönderdiğim mektubun elimle yazdığım müsveddesi.

9. DEV-GENÇ Merkez Yürütme Kurulu tarafın dan A. Ü. Hukuk Fakültesi Fikir Kulübü Başkanlığına 29 Mart 1971 tarihinde gönderilen genelge.

10. TİP'in bizi ihraç ettiğine dair aldığımız haber üzerine bu durumu protesto eden üyelerin bildirisi.

11. Samih adındaki şu anda hatırlayamadığım bir arkadaş tarafından bir yılbaşında bana gönderilen ve «Devrim Kanunu Bütün Kanunların üzerindedir» ibaresini taşıyan tebrik kartı.

12. 24 Nisan 1968 tarihinde Almanya Bölgesi Öğrenci Müfettişliği tarafından Türk Toplumcular Ocağı Başkam olarak bana gönderilen ve hareketlerimizi eleştiren bir mektup.

13. Muhtelif tarihlerde elime geçen Yurt dışında ve Türkiye'de yayınlanmış bildiriler: Münih Türk Kül tür Birliği'nin 24 Şubat 1972 tarihli basın bülteni; An kara Belediyesi Temizlik İşçileri Yardımlaşma Demeği bildirisi; Münih Türk Kültür Birliği'nin 4.2.1971 de yayınladığı «İşçi Arkadaş» başlıklı 4 adet bildiri; Turanlar köyündeki devrimciler tarafından hazırlanan ve sonra PDA'da daktilo edilen «Türkiye Halkına» başlıklı 4 bildiri; «Ankara Temizlik İşçilerinin Mücadelesi» başlıklı ve Ankara Temizlik İşçileri için yazılan 2 adet çöpçü destanı; Türkiye İşçi Partisi tarafından hatırımda kaldığına göre 1970 yılında yayınlanan «Faşizme Hayır» başlıklı matbu bildiri; TÖYOF (Türkiye özel Yüksek Okullar öğrenci Federasyonu) imzasıyla yayınlanan «Halkımıza» başlıklı bildiri; «Bütün Yurtseverler, Devrimciler, Demokratlar, Ezilen Türk, Türkiye Halkı» başlıklı muhtemelen DEV-GENÇ tarafından yayınlanan imzasız bildiri; Türkiye Lastik-İş Sendikasının 22 Ocak 1971 tarihli basın bülteni; SBF Proleter Kurulu'nun SBF yurtlarında yapılan aramalardan sonra yayınladığı bildiri; Kürdistan Mücadeleciler Derneği'nin BAHOZ adlı Berlin'de çıkarılan 1970 tarihli bülteni (1 sahife); Türkiye Solu Dergisinin «Arkadaşlar» başlıklı bildirisi; İŞÇİ-KÖYLÜ Gazetesi tarafından yayınlanan «Halkımıza» ve «SBF öğrencilerine saldıran Amerikancı İktidara Ve Polis Kuvvetlerine Karşı Halkımızı Mücadeleye Çağırıyoruz» başlıklı tarafımızdan hazırlanan bildiri; İzmir Devrimci Kadınlar Derneği'nin «Halkımıza» başlıklı bildirisi; TİP il Yönetim Kurulu'nun «Vanlı Yurttaşlar» başlıklı daktiloyla yazılmış kurultay çağrımızla ilgili olarak gönderilen ve arkasında yurt dışındaki işçi köylü komitelerinin isimleri bulunan sarı kağıda yazılmış bir bildiri (PDA da yayınlanmıştır); Münih Türk Kültür Birliği'nin Almanca hazırlanmış Faşizmi ve Emperyalizmi protesto eder nitelikte bildirisinden 3 adet; İŞÇİ-KÖYLÜ gazetesine iki Yaka Köyü devrimcileri tarafından gönderilmiş bir sahifelik bildiri; ATÖF'ün 22.9.1970, 24.9.1970 ve 8 Mart 1971 tarihli bildirileri.

14. Ajans bültenlerinden muhtelif zamanlarda kesilmiş kupürler.

15. Aydın TÖS şubesinden Remzi CENGİZ adındaki öğretmen arkadaşın yolladığı bir mektup.

16. Mehmet ŞEHU'nun, Arnavutluk Halk Cumhuriyeti meclisinde yaptığı konuşmasının Fransızca basılmış broşür halinde tam metni.

17. Almanya'da çıkan Uyan yayınlarından «Milli Demokratik Devrim ve İçyüzü» başlıklı broşür.

18. Hacettepe Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü' nün «Dünyada, Türkiye'de Devrimci mücadele ve Gençlik» başlıklı broşür.

19. SBF öğrenci Derneği yayınlarından «Gençlik Hareketleri» isimli bülten.

20. Halil BERKTAY'a ait olup, SBF'deki akademik ve devrimci çalışmalarıyla ilgili muhtelif notlar ve kırmızı kaplı bir defter, bana geldiği bir sırada masam da unutulmuştur.

21. Legal dönemde yurt dışından bana gönderilmiş İngilizce, Fransızca ve Almanca dergi ve broşürler; 14 adet.

22. «Cezayir'de Sınıfların Tabiatı» Fransızca baş lığını taşıyan LE REVOLUTONNAİRE (İHTİLALCİ) i simli bültenin 1967 Eylül tarihli 6. sayısı.

23. Son bir yıl içerisinde muhtelif kitapları okurken çıkardığım ve ilerdeki çalışmalarımda kullanılmak üzere sakladığım el yazımla hazırlanmış müsvedde fişleri.

SORULDU: Yakalandığınız Raşit GÜRDİLEK'in evinde ele geçen muhtelif sol kitaplardan size ait olanları anlatınız.

Bu kitaplar arasında «Arnavutluk Emek Partisi Tarihi» adlı Almanca kitap; Pekin Yabancı Diller Enstitüsünün Türkçe yayınlarından «Yaşasın Proletarya Diktatörlüğünün Zaferi», «Çin Komünist Partisinin 50.Yıldönümü» adlı broşürler, PEKİNG RUNDSCHAU dergisinin muhtelif sayıları, Dofar Halkının mücadelesiyle ilgili Almanca bir broşür, Gine Halkının mücadelesiyle ilgili Almanca bir broşür ve diğer Almanca broşür ve kitaplar bana aittir. Lenin ciltleri yurt dışından temin edilmiştir. PROLETER DEVRİMCİ AYDINLIK dergimizindir. Dergi çalışmalarında istifade ediyorduk, illegal dönemde de parti çalışmalarımızda yararlanmayı düşündük. Ele geçmemesi için Raşit GÜRDİLEK'in muhafazasına verildiğini sanıyorum. Bu saydıklarım dışındaki kitaplar Raşit GÜRDİLEK'e aittir.

Halk için girişmiş olduğum ve ifademde bütün ayrıntılarıyla anlattığım partimizin hareketinden dolayı herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Üzüntüm Marksist-Leninist açıdan yaptığımız hatalardır. Marksizm- Leninizmi Türkiye şartlarına uygulamada ve mücadelemize kılavuz olarak tatbik etmekte hatalar yaptık. Örneğin gizlilik şartlarına uymakta, Türkiye'nin sınıf yapısının tahlilinde ve buna bağlı olarak taktiklerimizde hatalarımız oldu. Zaman zaman mücadelede gevşeklik gösterdik, bütün bunlar bize hareketimiz açısından bir ders olmuştur. Bu dersler halkımızın önümüzdeki dönem yükselecek olan ve faşizmi, emperyalizmi ve ortaklarını mutlaka yıkacak olan mücadelesinde onlara ışık tutacaktır. Sözlerim bundan ibarettir, dedi ve yazılan ifadesinin tamamen beyanlarına uygun olduğunu, hiç bir cebir ve şiddete dayanmadığını söylemesi üzerine işbu ifade zaptı birlikte imzalandı.

İfade Alan: Kom. Mua. Ersin Yılmaz

İfadeyi yazan: P. Me. Abit Tokgöz

İfade Sahibi: Sanık Doğu Perinçek
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50