1909
[ 1/1/1909 - 01:00 ]  By Atin  anadolu@atin.org

06 Nisan 1909: Kuzey kutbu keşfedildi- Amerikalı Robert Peary kuzey kutbunu keşfetti.

1909: Mustafa Kemal, gerici ayaklanmayı bastırmak üzere kurulan Hareket Ordusu’nun Kurmay Başkanlığı’na atandı.

 

1909: Kemoterapi - Kanser tedavisinde ilk defa kemoterapi yöntemi uygulandı.

31 Mart 1909: İstanbul’da, 31 Mart Olayı olarak anılacak gerici ayaklanma yaşandı. Meşrutiyet'ten rahatsız olan gericilerin İstanbul'da başlattığı ayaklanmayı bastırmak üzere Rumeli ordusu harekete geçti. Ayaklanma girişimi bastırıldı.

 

06 Nisan 1909: Kuzey kutbu keşfedildi - Amerikalı Robert Peary kuzey kutbunu keşfetti.

27 Nisan 1909: Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit (1842-1918) 31 Mart olaylarında sorumluluk taşıdığı gerekçesiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baskısıyla tahttan indirilip Selanik’e sürülürken, yerine V. Mehmet Reşat geçti.

Louis Bleriot, the first man to fly the English Channel 

25 Temmuz 1909: Manş geçildi - Louis Bleriot (1872-1936) Manş'ı ilk kez uçarak geçti.

 

30 Kasım 1909: Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarih-i Osmani Encümeni kuruldu.