Sosyalist ülkeler arasında Varşova Paktı imzalandı - 1955