Türkiye’de ilk petrol Raman Dağı yöresinde bulundu - 1951