İstanbul Bakırköy Akıl Hastanesi'nin

bahçesinde Kemal adında bir hastanın

yapmaya başladığı Rodin'in ünlü

"Düşünen Adam" heykelinin kopyası,

diğer bir hasta, Yüzbaşı Mehmet Pişdar

 tarafından tamamlandı - 1951