Karakol Cemiyeti Kuruldu - 1918

Karakol Cemiyeti'nin Kurucuları. Oturanlar: Sağdan Kara

Vasıf'ın kardeşi Fahreddin, Kara Vasıf, Dayı Mesut.

Ayaktakiler: Sağdan Naim Cevat, Kurmay Ali Rıza,

Yenibahçeli Şükrü Oğuz