Çar ve ailesi bolşevikler tarafından

acımasızca öldürüldüler - 1918