Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

Manavgat'ta Neler Oluyor?

3/1/2002 - 11:00 - AtinYorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

      

Manavgat'ta Bombalı İhale..

Sayın Atin görevlileri.

Manavgat'ta TV bombalamaya kadar varan bazı ihaleler ile ilgili olarak çeşitli makamlara yolladığımız deklarasyonu ve ekinde bulunan Manavgat Belediye Başkanı Zeynel Şenoş'un basın açıklamasını dikkatinize sunuyoruz.

DEKLARASYON

İlçemizin Evren-Seki beldesi sahilinde bulunan yaklaşık 70.000 m2 turizm tesisi imarlı arsalar 1983 yılında eski Belediye Başkanlarımızdan rahmetli Remzi Güven tarafından Manavgat Belediyesine kazandırılmıştır. Sonraki yıllarda rahmetli Avni Akın, İbrahim Sırrı Sözen ve Akay Şenel tarafından büyük mücadelelerle tapu kayıtları kesinleştirilmiştir. Büyük çabalarla Manavgat Belediyesine kazandırılan bu araziler doğru bir kararla sürekli gelire dönüştürülmek amacı ile turizm yatırımcılarına kiraya verilmek üzere projelendirilmiştir. Ne yazıkki özde doğru olan bu proje büyük hatalar ve şaibeli bir ihale ile ucuza bazı yatırımcılara peş-keş çekildiği izlenimi yaratılmıştır.

Manavgat Belediye Başkanı Sayın Zeynel Şenol Kasım 2001 ayında bu arazilerle ilgili projesini Manavgat Ticaret Odası ve Manavgat İşadamları Derneği yöneticilerine anlatmıştır. Turizm ile iştigal eden herkesi memnun eden ve heyecanlandıran bu projenin sonucunu beklerken (çünkü herkese bekleyin duyuru yapacağız denmiştir) 05.12.2001 tarihinde kamuoyu ihalenin yapıldığını duymuştur.

Proje ile ilgilenen bir çok yatırımcı kendisini aldatılmış hissetmiştir. Herkese malum olduğu gibi ilçemiz bir turizm merkezidir. Ve dolayısıyla turizm ile iştigal eden kapasitesini ve güvenilirliliğini ispat etmiş çok sayıda yatırımcı vardır. Manavgat’ın vergi geliri yaklaşık 45 trilyon Türk lirasıdır. Herkes bu ihalenin nasıl yapıldığı kimlerin katıldığını ve hangi şartlarda bu tahsislere sahip olduğunu bilmek istemiştir.

Yoğun kamuoyu baskısı neticesinde 10.12.2001 tarihinde Manavgat Belediye Başkanı Sayın Zeynel Şenol bir basın bildirisi ile ihaleyi açıklamıştır. Bu açıklama kamuoyundaki tepkinin artmasına sebep olmuştur. Çünkü sayın Belediye Başkanı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin g fıkrası gereği kendisinin seçtiği 7 firmaya pazarlık usulüyle bu arsaları 49 yıllığına tahsis etmiştir. (proje aşamasında iken fikir alışverişinde bulunduğu firmalara)

Ayrıca 120 Ada 1 Parsel ve 121 Ada 1 Parselin satıldığını duyurmuştur. Bu parsellerin Sayın Koray Aydın’ın da ortak olduğu bir şirkete satıldığı söylenmektedir.

Firmaların dökümü şöyledir.

Firmaların dökümü şöyledir.

1- Akıllı İnşaat Turizm Yatırımları ve İşletmeleri San.Tic. A.Ş. - Şirket ortağı Tarkan Akıllı Ilıca Belediye eski imar müdürü. Sayın Zeynel Şenol’un da ortak olduğu söylentisi yaygın.

2- Tümbüloğlu Ticaret Turizm A.Ş. - Gelecek seçimlerde CHP’den Belediye Başkanı adayı olacağı söyleniyor.

3- Yaşar Turizm Yatırımları ve İşl. A.Ş. - Genel Müdürü son seçimlerde CHP’den Belediye Meclis üyesi adayı.

4- Turab Tur.Tic. A.Ş. - Şirket ortağı Cengiz Haydar Barut Manavgat Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi, Side Tuder Başkanı. Şirket ortağı Haydar Barut Akdeniz Otelciler Birliği Başkanı.

5- Hastur Hastane ve Turizm İşl. A.Ş. - Şirket ortağı Levent Dursun Manavgat İşadamları ve Sanayicileri Derneği Yönetim kurulu üyesi.

6- Sağ-tur Sağlık Hizmetleri Tur. San.ve Tic. A.Ş. - Şirket ortağı Şükrü Vural Manavgat Ticaret Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi.

7- Karamancı Turistik Tesisler A.Ş. - Şirket ortağı Mehmet Karamancı Manavgat Ticaret sanayi Odası Başkanı

İlk büyük hata buradadır. Yapılan ihalenin büyüklüğü göz önüne alınırsa Belediye araçlarına yeni lastik alır gibi sadece seçilmiş firmalarla pazarlık yapmak şaibeyle birlikte kamuoyunda şu soruyu gündeme getirmiştir. Kira bedeli daha yüksek olabilir mi? Nitekim bir çok yatırımcı (En az ihaleye katılanlar kadar bu işin ehli ve güvenilir) bu kira bedellerinin iki hatta üç mislini ödemeye hazır olduklarını kamuoyu önünde açıklamışlardır. Bu kira geliri ile Manavgat halkı yıllardır hak ettiği Belediye hizmetlerine daha çabuk kavuşacaktı. Ayrıca bu listeyi inceleyen insanlarda “Teşekkül oluşturarak suç işlendiği” kanaati de oluşmaktadır.

Olayın bir başka boyutu da haksız rantın bulunduğu yerde yasadışı faaliyetlerin hızla ve tehlikeli bir biçimde geliştiği gerçeğidir. Bu acı tecrübeyi ülkemiz her zaman yaşamıştır.

Diğer taraftan yeterliliğini ve güvenirliğini ispatlamış bir çok yatırımcı kendisini aldatılmış hissetmektedir. Proje aşamasında iken tüm yatırımcılar bu işe kanalize olmuş iken bir sabah kalktıklarında ihalenin yapılıp bittiğini öğreniyorlar.

Manavgat'ın yerel televizyonlarından Klas TV bu hassas konunun takipçisi olmuştur. Çeşitli tarihlerde konuyu gündeme getirmiş açık oturumlar düzenlemiştir. Bu günlerde maalesef üzücü bir olay yaşanmıştır. Klas TV ve Venis radyonun vericilerinin bulunduğu Türkbelen mevkiindeki binası bombalı saldırıya uğramıştır.

Manavgat kamuoyu tüm bunları tartışır iken, tüm sivil toplum örgütleri ihalenin şekline itiraz ederken Sayın Belediye Başkanından bir talihsiz açıklama daha geliyor. “Ben bu firmalara güvendim ve verdim” diyor. Ülkemizde maalesef zaman zaman yaşanan bu tür olayların devletimizde ve ekonomimizde nasıl derin yaralar açtığını hepimiz biliyoruz. Sayın Zeynel Şenol’dan önce dört eski başkanın büyük emekleri ile Belediyeye kazandırılan bu mülkleri hiç kimsenin “Ben güvendim verdim” mantığı ile pazarlamaya hakkı yoktur.

Ayrıca güvenilen şirketlerden birinin tablosu şudur.

Şirket adı : Akıllı Ticaret Turizm Yatırımları San.Tic.A.Ş.

Kuruluş Tarihi : 09 - 2000

Kuruluş Sermayesi : 10.000.000.000 (On milyar TL)

Kayıtlı Telefon : Yok

Kayıtlı Fax : Yok

Kayıtlı Araç : Yok

Çalışan işçi sayısı : Yok

Tahakkuk etmiş vergi : Yok

Yani bu şirket bu güne kadar hiçbir ticari faaliyette bulunmamıştır.

Bir diğer söylenti ise arsa sayısının 8 olduğu 1 arsanın Side eski Belediye Başkanı sayın Turgut Şen’e verilmek şartı ile Evren-Seki Belediyesine devredileceğidir.

Manavgat Sakinleri

Eki:

BASIN BİLDİRİSİ

Evrenseki Beldesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemiz Mülkiyetindeki Turistik Tesis Alanlarından olan 117 Ada 1 parsel, 116 Ada 1 Parsel, 115 Ada 1 Parsel, 110 Ada 2 Parsel, 109 Ada 1 Parsel, 105 Ada 1 Parsel ve 103 Ada 1 Parsel sayılı toplam 7 adet arsa, Belediye Meclisimizin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64. maddesi kapsamında verdiği yetkiye dayanılarak 05.12.2001 tarihinde Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi (g) fıkrası kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilmek suretiyle 49 yıllığına üst hakkı verilerek kiralanmıştır. Yapılan ihale neticesinde :

117 Ada 1 Parsel, Akıllı İnşaat Turizm Yatırımları ve İşletmeleri San.Tic. A.Ş.

116 Ada 1 Parsel, Tümbüloğlu Tic. Turizm A.Ş.

115 Ada 1 Parsel, Hastur Hastane ve Turizm İşl. A.Ş.

110 Ada 2 Parsel, Turab Tur. Tic. A.Ş.,

109 Ada 1 Parsel, Sağ-Tur Sağlık Hizmetleri Tur.San ve Tic. A.Ş.

105 Ada 1 Parsel, Karamancı Turistik Tesisleri A.Ş.

103 Ada 1 Parsel, Yaşar Turizm Yatırımcılar ve İşl. A.Ş. üzerinde kalmıştır.

Kiralama bedelinde 3’lü bir sistem öngörülmüştür. Bu sistemin 1. unsuru Arsa kirası olup, kiralamada şartname gereği, her parsel için yapılacak yatırım tutarının % 10’u arsa değeri olarak belirlenmiş, bu değerin %5’i arsa kirası olarak tespit edilmiştir. Yatırım tutarı her yıl resmi gazete de yayınlanacak birim fiyatları esas alınmak suretiyle belirleneceğinden, arsa kirası otomatik olarak her yıl artacaktır. Dolayısıyla, ülkemizdeki enflasyon şartları dikkate alınarak değer kaybı önlenmiştir. Bu kalemdeki ilk kira 2002 yılı Temmuz ayında belediyemize ödenecektir.

Alınacak bedelin 2. unsuru cirodan pay alınmasıdır. 2004 yılı Nisan ayında tesislerin tamamlanarak hizmete açılması zorunluluğu getirilmiş olup, 2005 yılı Mayıs ayında işletmeci 2004 yılı brüt cirosunun %1’ini belediyemize ödeyecektir. Brüt cirodan işletmecinin ödeyeceği pay, kira müddetince sürecektir. 3.unsursa, yıllık yatak başı bedeldir ki bu, girişimcilerin üzerinde yarıştıkları yıllık yatak başı belediyemize ödenecek bedeldir. Yapılacak asgari yatak sayısı arsa büyüklüklerinden yola çıkılarak şartnameye bir kablo olarak eklenmiş olup, bu sayının altında yatak yapılsa dahi bu sayı esas alınmak üzere yatak başı bedel alınması zorunluluk haline getirilmiştir. Eğer yatırımcı şartnamede her parsel için getirilen asgari yatak adedi üzerinde yatak elde ederse bu fazlalıklar için de yatak başı bedel ödemek zorunda olacaktır. Şartnamede yıllık yatak başı bedel 90 EURO karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmiş, ihalede bu rakam Pazarlık usulü ihale mantığı içerisinde, komisyonun da karşı teklifleri ile Yıllık yatak başı 150 EURO karşılığı Türk Lirası seviyesine çıkmıştır. Yatak başı bedel alınmasına tesis işletmeye açılmadan başlanacak olup, yatırım dönemi olan ilk iki yılda yatak başı 75 EURO karşılığı Türk Lirası alınacak, 2004 ve takip eden yıllarda ise yatak başı 150 EURO karşılığı Türk Lirası alınmaya devam edecektir.

16.03.1983 yılında 2805 sayılı yasa gereği idari tescili yapılan bu arazi o günden bu yana atıl kalmış belediyeye hiç bir katkısı olmamıştır. Her yeni kurulan belediye (Çolaklı, Ilıca, Evrenseki belediyeleri) bu arazinin kendilerine bedelsiz devrini temin için dava açmış, belediyemiz bu davalarla meşgul edilmiştir. Bu davalardan sonuncusu, 18.09.2001 tarihinde Yargıtay 1. Dairesinde yapılan duruşmalı Temyiz incelemesi neticesinde Belediyemiz lehinde sonuçlanmıştır.

Manavgat belediye eski başkanlarından Rahmetli Remzi GÜVEN zamanında İdari tescili yapılan, yine Manavgat Belediye eski Başkanı İbrahim Sırrı Sözen döneminde hazine tarafından açılan davaların tamamlandığı ve belediye mülkiyetine geçme işleminin kesinleştiği bu araziler, Manavgat belediye eski başkanı Akay ŞENEL döneminde planlanmış ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre parselasyon işlemleri yapılmıştır. Sayın Akay ŞENEL döneminde 1993 yılında bu parsellerden 101 Ada 4 Parsel ile 102 Ada 1 Parsel satılmış, Belediye Başkanlığını yürüttüğümüz 2001 yılında da 120 Ada 1 Parsel ile 121 Ada 1 Parsel sayılı arsalar satılmıştır.

Belediyemizin mülkiyetine geçtiği 1983 yılından bu güne kadar satılanlar dışında belediyemize, bölgemize ve ülkemize hiç bir katkısı olmayan, atıl olan bu arsaların yukarı izah olunan koşullarda kiralanmasıyla turizme kazandırılması, hem ilçemiz hemde ülkemiz ekonomisi için döviz getirisi nedeniyle yararlı olduğu gibi, belediyemiz için sürekli bir gelire dönüştürülmüş, belediyenin hizmet ve yatırım imkanları arttırılmış, ayrıca bölgeye eklenecek yaklaşık 3000 yeni yatak ve 8 tesisle yaklaşık 1000 kişilik istihdam olanağı yaratılmıştır. Her bir çalışanın 4 kişilik bir aileye baktığı düşünülürse yaklaşık 4000 kişinin geçim kaynağı oluşturulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Zeynel Şenoş
Manavgat Belediye Başkanı


---------------------------------------------------------------------------------------
NOT: Bu sayfalar sizlerin olumlu, yapıcı yazılarınız için açık tutulmaktadır. Atin'de yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı lütfen bize iletin. Açık kimliğinizi veya takma bir ismi kullanabilirsiniz. Görüş ve düşüncesi ne olursa olsun, seviyeli bir şekilde yazılmış yazıları yayınlayacağımızdan şüphe duymayın. Bu sayfada yayınlanan görüşler yazarına ait olup, Anadolu Türk İnterneti'nin bu görüşleri paylaştığını veya paylaşmadığını göstermez.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50