Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

Şeytan'ın Kardeşi

20/12/2001 - 11:00 - AtinYorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

      

Bin Ladin'in Video Bantları

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri Usame bin Ladin ile ABD tarafından ortaya koyulan ve “Usame bin Ladin’in zevkle 11 Eylül olaylarını anlattığı" video bant.

Şimdi bantın düzmece olup olmadığı münakaşası var.

Bu konuya girmeden önce, ANAR’ın Eylül ayının son günlerinde yaptığı “Eylül 2001 Türkiye Gündemi Araştırması”nın, “ABD’ye Yönelik Terör Olayları ve Sonrasındaki Gelişmeler” kısmına bir bakalım :

ANAR'ın Araştırması

Size göre, Eylül ayının en önemli olayı nedir? - %

11 Eylül’de ABD’de gerçekleştirilen terörist saldırılar - 79,8

Ekonomik kriz - 9,9

Okulların açılması - 1,0

Diğer - 4,9

Fikir belirtmeyen - 4,4

TOPLAM - 100,0

Amerika’da Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a yapılan saldırıları nasıl karşılıyorsunuz? - %

Olumlu bulan - 13,4

Olumsuz bulan - 77,6

Fikir belirtmeyen - 9,0

TOPLAM - 100,0

Size göre, bu saldırıların arkasında kim veya kimler var? (Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir) - %

ABD içi güçler - 20,7

Usame bin Ladin - 13,3

Uluslararası terör örgütleri - 8,2

Taliban - 6,9

İsrail - 5,8

Ortadoğu ülkeleri - 3,0

İslami terör örgütleri - 2,4

Silah tüccarları - 1,5

Rusya - 1,1

Avrupa ülkeleri - 1,0

Diğer - 1,6

Fikir belirtmeyen - 34,5

TOPLAM - 100,0

ABD’deki terörist saldırıların ardından terörizme karşı uluslararası düzeyde etkili bir mücadelenin başlayacağını düşünüyor musunuz? - %

Başlayacağını düşünen - 62,0

Başlamayacağını düşünen - 29,6

Fikir belirtmeyen - 8,4

TOPLAM - 100,0

Size göre, ABD’deki terör saldırısından sonra meydana gelen gelişmeler bireysel özgürlükleri etkiler mi? Etkilerse hangi yönde etkiler? - %

Bireysel özgürlükleri etkilemeyeceğini düşünen - 19,9

Bireysel özgürlükleri artırıcı yönde etkileyeceğini düşünen - 12,0

Bireysel özgürlükleri daraltıcı yönde etkileyeceğini düşünen - 50,6

Fikir belirtmeyen - 17,6

TOPLAM - 100,0

Size göre, bugüne kadar dünyada terörizme en çok hangi ülkeler destek vermektedir? (Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir) - %

ABD - 25,1

Irak - 11,8

Almanya - 8,4

Suriye - 7,4

İran - 6,4

Afganistan - 5,9

İsrail - 5,8

Fransa - 4,4

İtalya - 3,4

Yunanistan - 3,1

Türkiye - 1,4

İngiltere - 1,4

Belçika - 1,4

Rusya - 1,0

Diğer - 4,1

Fikir belirtmeyen - 9,0

TOPLAM - 100,0

Amerika’nın Afganistan’a karşı askeri harekat kararını nasıl karşılıyorsunuz? - %

Doğru bulan - 23,1

Yanlış bulan - 66,7

Fikir belirtmeyen - 10,3

TOPLAM - 100,0

Olayların başlamasından bu yana, Amerika’nın isteklerine karşı Taliban yönetiminin tutumunu nasıl karşılıyorsunuz? - %

Doğru bulan - 36,4

Yanlış bulan - 45,9

Fikir belirtmeyen - 17,7

TOPLAM - 100,0


Afganistan’a yapacağı askeri harekatta, hükümetin Amerika’ya tam destek vermesini nasıl buluyorsunuz? - %

Doğru bulan - 26,0

Yanlış bulan - 63,9

Fikir belirtmeyen - 10,1

TOPLAM - 100,0


Afganistan’a yapılacak muhtemel bir askeri harekatta, Türkiye’nin Amerika’ya üslerini kullandırmasını nasıl karşılarsınız? - %

Doğru bulacağını belirten - 27,0

Yanlış bulacağını belirten - 64,5

Fikir belirtmeyen - 8,5

TOPLAM - 100,0


Türkiye, Afganistan’a yönelik bir operasyonda asker gönderme kararı alırsa bunu nasıl karşılarsınız? - %

Doğru bulacağını belirten - 8,4

Yanlış bulacağını belirten - 86,1

Fikir belirtmeyen - 5,5

TOPLAM - 100,0


Sizce Amerika’nın Afganistan’a ve diğer İslam ülkelerine yapacağı askeri harekatlar zamanla Müslüman-Hristiyan savaşına dönüşebilir mi? - %

Müslüman-Hristiyan çatışmasına dönüşebileceğini düşünen - 57,4

Müslüman-Hristiyan çatışmasına dönüşebileceğini düşünmeyen - 30,9

Fikir belirtmeyen - 11,7

TOPLAM - 100,0


Çıkan Netice

Bu verileri, Türk insanının bakış açısını yansıttığını varsayıp, alt alta koyduğumuzda şöyle bir neticeye ortaya çıkmakta:

Eylül ayının en önemli olayı, 11 Eylül’de ABD’de gerçekleştirilen terörist saldırılardır (%79.8). Türk toplumu, Amerika’da Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a yapılan saldırıları kınamakta (77.6) ancak bu saldırıların arkasında kim veya kimler olduğu konusunda tereddütlü davranmaktadır (%34). Büyük bir yüzde bu olayları ABD içi güçlerinin (%20) yaptığı kanaatindedirler. Saldırıların arkasında Usame bin Ladin olduğuna inananlar ise daha azdır (%13).

Türk kamuoyu ABD’deki terörist saldırıların ardından terörizme karşı uluslararası düzeyde etkili bir mücadelenin başlayacağını (%62) ve ABD’deki terör saldırısından sonra meydana gelen gelişmelerin bireysel özgürlükleri daraltıcı yönde etkileyeceğini düşünmektedir (%50.6)

Bugüne kadar dünyada terörizme en çok destek veren ülkeler tasnifinde de ilginç neticeler çıkmıştır. Birinci ülke ABD (%25), sonra Irak (%11.8) ve Almanya (%8.4) geliyor. Senelerce bize terör ihraç eden Suriye tasnifte dördüncü olmuş (7.4).

Türk kamuoyu Amerika’nın Afganistan’a karşı askeri harekat kararını desteklemiyor (%66.7). Olayların başlamasından bu yana, Amerika’nın isteklerine karşı Taliban yönetiminin tutumunu beğenmeyenler de yüksek miktarda (%45.9). Çoğunluk, Afganistan’a yapacağı askeri harekatta, Türk hükümetinin Amerika’ya tam destek vermesini (%63.9), Türkiye’nin Amerika’ya üslerini kullandırmasını (%64.5) ve Türkiye’nin Afganistan’a asker göndermesini yanlış buluyor (%86.1).

Çoğunluk (%57.4) Amerika’nın Afganistan’a ve diğer İslam ülkelerine yapacağı askeri harekatların zamanla Müslüman-Hristiyan savaşına dönüşebileceği kanaatinde.

Komplo Teorileri Her Yeri Sardı

Bilmem alınan neticeler açısından bazı tutarsızlıklar dikkatinizi çekti mi?


Toplum, ABD’deki terörist saldırıları kınıyor ve bu saldırıların ardından terörizme karşı uluslararası düzeyde etkili bir mücadelenin başlayacağına inanıyor.
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50